De Kolommen van de Achtbare Loge Athanor werden opgericht op 28 oktober 1995.
Zij kreeg het logenummer 32 toegewezen. Als onderscheidingskleuren werd gekozen voor blauw en zilver. De vestigingsplaats van de loge werd Gent.
Zij ontstond na een uitzwerming uit de Loge La Fidélité nr. 13.
De Loge Athanor behoort tot de Obediëntie " De Reguliere Grootloge van België " en telt thans 35 leden.
Vrijm
etselarij is een levenshouding, die zich niet beperkt tot een reactie op of een zich aanpassen aan de buitenwereld, zij wordt veeleer gedragen door een eigen kijk op de zin der dingen en het zelfstandig zoeken naar de eigen waarheid. Dit zoeken naar de waarheid wordt gevoed door de symbolen en ritualen, die van zo grote individuele betekenis zijn voor hen die het rituaal van de inwijding hebben ondergaan.
De naam van de loge Athanor verwijst naar de Alchemie. Alchemie is bovenal een praktische weg van kennis omtrent de samenhangen tussen geest en stof, kosmos en mensen. Tegenwoordig is de alchemie in de algemene beeldvorming gereduceerd tot een duistere praktijk uit de Middeleeuwen, met allerlei verhalen omtrent het creëren van goud uit lood. In werkelijkheid gaat het hier om het beoefenen van een vorm van wetenschap waarbij de eigen morele ontwikkeling van de onderzoeker een doorslaggevende rol speelt. De alchemist is een kunstenaar van het innerlijk en de verinnerlijking.


In een vrijmetselaarsloge neemt de bouwsymboliek stellig de belangrijkste en meest in het oog lopende plaats in. Daar liggen altijd voorhanden werktuigen als passer, winkelhaak, waterpas, schietlood, hamer, beitel en meetstok. En deze werktuigen zijn het, die ook de moderne vrijmetselaar aanzetten tot arbeid. Arbeid aan een ruwe steen, die de meest eenvoudige symbolisering is van de ongevormde mens.
Die typische bouwsymboliek in de huidige vrijmetselarij is een brok erfenis van de ambachtelijke loges in de Middeleeuwen, de zorgvuldig bewaakte werkplaatsen van hooggespecialiseerde bouwers, die werden aangezocht om de grote kathedralen van die tijd te bouwen.
De werktuigen van de oude ambachtslieden werden bewaard, evenals de geest die deze oorspronkelijke vrije metselaren bezielde... de geest om te scheppen, te bouwen. En deze geest is tot op de huidige dag bewaard gebleven.


In de loge bouwt de vrijmetselaar aan zichzelf, om van zichzelf een beter mens voor de samenleving te maken. En daarbij is hij tegelijk bouwsteen voor de samenleving en bouwmeester voor zichzelf.
En wie zich, samen met anderen, in dit streven wenst te bekwamen, kan in een loge, de bouw- en werkplaats van de vrijmetselaren, een taak en uiteindelijk een beloning vinden.

 

         
       
         
  info